Новини

Отговорност, репутация, прозрачност.

13 септ. 2017

Успешна сертифициране по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

На 31.08.2017 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД премина успешно и втори етап от сертификационен одит на внедрената система за управление за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, GMP съгласно изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015, в резултат на....

16 юли 2017

I-ви етап на сертификациoнен одит по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД премина успешно първи етап от сертификационен одит на внедрената система за управление за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, GMP съгласно изискванията на....

26 юни 2017

Обществена поръчка – Доставка на фураж за нуждите на ТП Пловдив, подразделение Смолян

С Решение № З-1-1206/26.06.2017 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“ ВДК-ДАПАЛИС ЕООД беше определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет “Доставка на фураж за....

01 юни 2017

Обществена поръчка – Доставка на фураж за нуждите на ТП Белене и ТП Враца

С Решение № З-1-1160/01.06.2017 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“ ВДК-ДАПАЛИС ЕООД беше определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет “Доставка на фураж за....

10 май 2017

Директни плащания – Кампания 2017 г.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД регистрира успешно 21000 дка обработваеми площи в Кампания 2017 по Схемите за подпомагане - Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Схема за преразпределително плащане (СПП), Схема за преходна национална помощ (ПНДП), Схема за плащане за....

15 март 2017

Сертификация по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

Във връзка с реализацията на ВДК-ДАПАЛИС ЕООД на пазара на производителите на пълноценни комбинирани фуражи, дружеството взе решение за разработване на нова НАССР система (Анализ на опасностите и критичните точки) и ДПП (Добри производствени....