За нас

Дружествата от групата на ВДК реализират успешно дейността си в основни за българската икономика отрасли – Селско стопанство, Горско стопанство и Опазване на околната среда.