Обществена поръчка – Доставка на фураж за нуждите на ТП Пловдив, подразделение Смолян

26 юни 2017

С Решение № З-1-1206/26.06.2017 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“ ВДК-ДАПАЛИС ЕООД беше определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет “Доставка на фураж за нуждите на ТП Пловдив, подразделение Смолян“. В изпълнение на подписания договор, ВДК-ДАПАЛИС ЕООД ще произвежда Комбиниран фураж за лактиращи крави, Комбиниран фураж за агнета стартер, Комбиниран фураж за агнета за угояване.