Директни плащания – Кампания 2017 г.

10 май 2017

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД регистрира успешно 21000 дка обработваеми площи в Кампания 2017 по Схемите за подпомагане - Схема за единно плащане на площ (СЕПП), Схема за преразпределително плащане (СПП), Схема за преходна национална помощ (ПНДП), Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП), Мярка 13.1/НР 1 – Планински райони (НР), Схема за обвързано подпомагане – протеинови култури (СПК). Регистрираните площи са засяти със слънчоглед, мека пшеница, царевица, ечемик, овес, площи с угари.