Обществена поръчка – Доставка на фураж за нуждите на ТП Белене и ТП Враца

01 юни 2017

С Решение № З-1-1160/01.06.2017 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“ ВДК-ДАПАЛИС ЕООД беше определено за изпълнител по обществена поръчка с предмет “Доставка на фураж за нуждите на ТП Белене и ТП Враца“. В изпълнение на подписания договор, ВДК-ДАПАЛИС ЕООД ще произвежда Комбиниран фураж за лактиращи крави, Комбиниран фураж за телета до 3 м., Комбиниран фураж за агнета стартер.