I-ви етап на сертификациoнен одит по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

16 юли 2017

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД премина успешно първи етап от сертификационен одит на внедрената система за управление за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, GMP съгласно изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015. Сертификационното обслужване се извършва от “Ен Кю Ей Източна Европа“ ЕООД. Сертификатите ще бъдат издадени от NQA Certification Ltd, UK – акредитиран офис на NQA.

Със своята Политика, Ръководството на ВДК-ДАПАЛИС ЕООД изразява принципите и убежденията, които следва, за да постига пълна удовлетвореност на клиентите си и устойчиво развитие на организацията.