Успешна сертифициране по ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005

13 септ. 2017

На 31.08.2017 г. ВДК-ДАПАЛИС ЕООД премина успешно и втори етап от сертификационен одит на внедрената система за управление за съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, НАССР, GMP съгласно изискванията на ISO/IEC 17021-1:2015, в резултат на което дружеството беше предложено за сертификация.

Ръководството на ВДК-ДАПАЛИС ЕООД вярва, че сертификацията ще допринесе за устойчивото развитие на организацията, за намаляване на рисковете, за подобряване на резултатите.