Инертен материал за пътно строителство

 

Инсталацията за третиране на шлака и други производствени отпадъци разполага с пресяващ механизъм за получаването на различни фракции шлаки /инертен материал/ и пясък с едрина на частиците от 0 до 200 мм

Инертният материал е с отлични физико-механични свойства и намира широко приложение в пътното строителство и промишлеността в три основни направления:

-      Като материал за земно-механични работи – направа на фундаментни възглавници за пътища, насипи, подови настилки, настилки за жп линии и др.;

-      В асфалтовото строителство ;

-      Като добавъчен материал за направа на бетони.

ВДК-1 ЕООД разполага със собствена пътно-строителна техника за извършване на земни и изкопни работи, насипи, дренажи, полагане на пътни основи и др., чиято техническа поддръжка се обслужва от ремонтна база за подръжка и ремонт на пътно-строителната техника