Обект „Силозно стопанство и фуражна кухня“

14 дек. 2015

През месец декември-2015 г. бе завършен и пуснат в експлоатация Обект „Силозно стопанство с фуражна кухня“, изграден по Мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2007-2013 г.

Благодарение на високо квалифицирания ръководен екип, добрата организация и отличната съгласуваност между отделните специализирани звена на дружеството - строител, всички СМР бяха реализирани в условията на прецизен работен цикъл и обекта беше завършен успешно, качествено и в срок.