Тракторист

Осъществяване на основните процеси и взаимодействие със заинтересованите страни при стриктно съблюдаване от всички служители на етичните и морални норми на поведение.

Обработването на земеделски земи се осъществява на територията на Район Кремиковци и община Елин Пелин.

 

Изисквания:

  • образование;
  • познание и опит в работата със селскостопански машини;
  • стаж - не по-малко от 10 години;
  • свидетелство за управление на МПС - категория Ткт и прикачен инвентар;

Заплащане и условия - по споразумение.

Кандидатствайте за позицията