Зърнопроизводство

 

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД се регистрира през 2010 г. като земеделски производител с 6428.79 дка обработваеми земеделски земи на територията на Столична община.

Със собствена и наета техника, дружеството обработва земята, като засява през 2010 г. 3700 дка площи със зърнено-житни култури – хлебна пшеница и маслодайни култури - слънчоглед.

За стопанската 2011 година регистрацията на дружеството в Държавен фонд Земеделиe по СЕПП, НДП и НР1 е за 14 400 дка – които включват площи, засяти с пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица и царевица.

За стопанската 2012 година регистрацията на дружеството в Държавен фонд Земеделие по СЕПП, НДП и НР1 е за 18 038,2 дка – които включват площи, засяти с пшеница, ечемик, слънчоглед. През 2012 г. дружеството участва в схемите за подпомагане по Агроеколгия.

За стопанската 2013 година регистрацията на дружеството в Държавен фонд Земеделие по СЕПП, НДП и НР1 е за 22 239,3 дка – които включват площи, засяти с пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица. През 2013 г. дружеството участва в схемите за подпомагане за втора година по Агроекология.

За стопанската 2014 година регистрацията на дружеството в Държавен фонд Земеделие по СЕПП, НДП и НР1 е за 23 334,1 дка – които включват площи, засяти с пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, овес. През 2014 г. дружеството участва в схемите за подпомагане за трета година по Агроекология.

За стопанската 2015 година регистрацията на дружеството в Държавен фонд Земеделие по СЕПП, НДП и НР1 е за 23 714,4 дка – които включват площи, засяти с пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, овес. През 2015 г. дружеството участва в схемите за подпомагане за четвърта година по Агроекология и първа година по Биологично земеделие.

За стопанската 2016 година регистрацията на дружеството в Държавен фонд Земеделие за СЕПП, ПНДП и Мярка 13.1/НР1-Планински райони, СПК е за 21769,3 дка – които включват площи, засяти с пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица, царевица, овес. През 2016г. дружеството прекратява участието си в схемите за подпомагане по Агроекология и Биологично земеделие, поради промяна в условията на мерките.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД залага на качествени семена, препарати за растителна защита и минерални торове, като същевременно извършва професионално и с нужната квалификация всички обработки на земята с надеждна и подходяща земеделска техника, в резултат на което получената реколта е с много добри добиви.