Товарен автомобилен транспорт

 

ВДК-1 ЕООД извършва превози на товари със собствени бордови и самосвални автомобили. 

Притежава Лиценз за превоз на товари № 09894/07.03.2014 г. издаден от Министерство на транспорта.

Дружеството разполага със собствена ремонтна база, в която се извършва подръжката и ремонта на автомобилите, акумулаторно помещение за зареждане на нови и дозареждане на използвани акумулатори, ел. работилница, работилница за студена обработка на металите, площадка с пароструйка и др. На територията на фирмата има обособен паркинг.

Наличната техника и високо квалифицираният персонал, който я обслужва, гарантират надеждно и бързо транспортиране на товарите.

С цел подобряване условията на труд и усъвършенстване на производствения процес като цяло, дружеството периодично инвестира в обновяване и модернизиране на техника, съоръжения и работна среда.