Дърва за огрев

 

ВДК–1 ЕООД e вписано в Регистъра на производствените марки на РДГ-София и притежава производствена марка № Р01 62 за обект по чл.206 от Закона за горите – Склад за търговия и преработка на дървен материал в с.Яна, Столична община.

Дружеството разполага с площадка, оборудвана с модерни машини за цепене и рязане на дърва за огрев, както и последващо пакетиране на нарязани и нацепени дърва с мрежа.

Предлагаме широколистни дърва за огрев със следните параметри:

-      Дърва за огрев – рязани, цепени, пакетирани в пале

-      Дърва за огрев 1 м