Видове Фуражи

 

В изпълнение на основната цел за производство на качествени и безопасни комбинирани фуражи, ВДК-ДАПАЛИС ЕООД има разработена и утвърдена програма, в която са определени основните изисквания в съответствие с приложимите европейски регламенти, нормативна уредба, приложими стандарти и изискванията на клиента, създадени са правила за одобряване на продукти за производството, има непрекъснат контрол на производствения процес и система за потвърждаване качеството на готовите продукти.

ВДК-ДАПАЛИС ЕООД предлага следните видове фуражи:

- ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ЛАКТИРАЩИ КРАВИ 16 % СП

Състав - Слънчогледов шрот добре олющен, Ечемик 6-реден, Пшеница мека, Царевица, Пшенични трици, Калциев карбонат, Натриев хлорид, Премикс

- ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА ТЕЛЕТА СТАРТЕР 18 % СП

Състав - Слънч.шрот добре олющен, Пшеница мека, Царевица, Люцерново бращно, Пшенични трици, Натриев хлорид, Калциев карбонат, Монокалциев фосфат, Премикс

- ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА АГНЕТА СТАРТЕР 18 % СП

Състав – Царевица, Слънч.шрот добре олющен, Пшеница мека, Пшенични трици, Калциев карбонат, Натриев хлорид, Премикс

- ДОПЪЛВАЩ ФУРАЖ ЗА АГНЕТА ЗА УГОЯВАНЕ 14 % СП

Състав – Царевица, Пшеница мека, Ечемик 6-реден, Пшенични трици, Слънч.шрот добре олющен, Калциев карбонат, Натриев хлорид, Премикс