Дървопреработване

 

ВДК–1 ЕООД e вписано в Регистъра на производствените марки на РДГ-София и притежава производствена марка № Р01 62 за обект по чл.206 от Закона за горите – Склад за търговия и преработка на дървен материал в с.Яна, Столична община.

В производствена база /цех/ за обработка на дървен материал се извършва първична обработка на дървения материал и производство на фасонирани материали за строителството – дъски, греди, талпи. 

Цехът е оборудван със съвременна технология за разбичване и разфасоване на дървения материал: 

-      Гатер банциг хоризонтален Wood Mizer модел LT40 AHD E25S;

-      Гатер банциг хоризонтален Wood Mizer модел LT40МЕ15SАН3-С

-      Многодисков циркуляр;

-      Двойно обрезен циркуляр;

-      Гредарка;

-      Пендул;

-      Комплект устройства за заточване и чепразене на лентите.

В процеса на работа, дружеството се ръководи от следните БДС стандарти: 

-      БДС EN 1309-1 Обли и фасонирани дървени материали. Метод за измерване на размерите.

-      БДС ISO 737 Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Размери. Методи за измеране.

-      БДС ISO 8904 Материали фасонирани от широколистни дървесни видове. Размери. Методи за измеране.

-      БДС 456-84 Материали бичени. Правила за приемане, съхранение и транспорт.

-      БДС EN 1310 Материали дървени обли и фасонирани. Методи за измерване на отличителните белези.